0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (7.2هزار امتیاز)
در SQL سه نوع OUTER JOIN با نام های LEFT JOIN , RIGHT JOIN و FULL JOIN وجود دارند، این انواع چه تفاوتهایی با هم دارند.

آیا امکان استفاده از این JOIN ها به جای یکدیگر وجود دارد؟ چگونه؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (555 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در Left Join شما تمام رکورد های جدول اول به اضافه رکوردهای مشابه از نظر کلید در جدول دوم را دارید و Right join دقیقاً بر عکس است.

Full Join به معنی اجتماع دو جدول است. یعنی تمام رکورد های هر دو جدول.

در مورد سوال دوم باید عرض کنم که Full Join اساساً با Left Join و Right Join تفاوت دارد اما Left و Right را میتوان به جای هم به کار برد. بدین شکل:

SELECT * FROM T1 LEFT JOIN T2 ON T1.F1=T2.F1  ===== SELECT  * FROM T2 RIGHT JOIN T1 ON T2.F1=T1.F1

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 5.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 6.3هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 454 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 567 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 636 بازدید
...