کاربر "sinaxp"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا بقائی فر
محل زندگی: ارومیه
وب سایت:
درباره: برنامه نویسی #C
برنامه نویسی جاوا

فعالیت های "sinaxp"

امتیاز: 34 امتیاز (رتبه #296)
سوال ها: 9 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sinaxp ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط sinaxp ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sinaxp"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,068 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0944 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32436 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2280 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09141 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5874 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 30.0758,284 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39754 بازدید
...