کاربر "sinaxp"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا بقائی فر
محل زندگی: ارومیه
وب سایت:
درباره: برنامه نویسی #C
برنامه نویسی جاوا

فعالیت های "sinaxp"

امتیاز: 34 امتیاز (رتبه #298)
سوال ها: 9 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط sinaxp ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط sinaxp ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "sinaxp"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,111 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0968 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31496 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2336 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09162 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,044 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 28.9763,133 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37818 بازدید
...