0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
من با مرکز دانشگاه آزاد تماس گرفتم گفت فقط رشته پزشکی تکمیل داره آیا این حرف صحت داره؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 3.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25.6هزار بازدید
...