0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
آزمون ارشد آزاد امسال شرکت کردم ولی نشد آزمون بدم آیا الان امکان داره در تکمیل ظرفیت بعضی دانشگاه ها شرکت کنم

دانشگاه های آزاد که بدون آزمون ارشد میگیرند چی؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 3.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25.6هزار بازدید
...