0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
درصورتی که شبانه قبول شده باشم و آزادم انتخاب رشته نکرده باشم میتونم تو تکمیل ظرفیت آزاد شرکت کنم؟؟

رتبم 3100 شده رشتمم ریاضی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 25.6هزار بازدید
...