0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (760 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
جای مناسبی رو برای یافتن جواب پیدا نکردم!

فقط این رو می دونم که جدیدتره و SSL Version 3.1 رو به TLS تغییر نام دادند!

تفاوت و مزیت آنها چیست؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 246 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 284 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 550 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 885 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 119 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 331 بازدید
...