+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان درون کدهای JSNI در GWT یک متد جاوا را فراخوانی کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

تکه کد زیر کاملا واضحه و تمام حالات فراخوانی متد ها و فیلد ها (هم استاتیک و غیر استاتیک) جاوا از طریق GWT JSNI را آورده است:

public class JSNIExample {

 String myInstanceField;
 static int myStaticField;

 void instanceFoo(String s) {
  // use s
 }

 static void staticFoo(String s) {
  // use s
 }

 public native void bar(JSNIExample x, String s) /*-{
  // Call instance method instanceFoo() on this
  this.@com.google.gwt.examples.JSNIExample::instanceFoo(Ljava/lang/String;)(s);

  // Call instance method instanceFoo() on x
  x.@com.google.gwt.examples.JSNIExample::instanceFoo(Ljava/lang/String;)(s);

  // Call static method staticFoo()
  @com.google.gwt.examples.JSNIExample::staticFoo(Ljava/lang/String;)(s);

  // Read instance field on this
  var val = this.@com.google.gwt.examples.JSNIExample::myInstanceField;

  // Write instance field on x
  x.@com.google.gwt.examples.JSNIExample::myInstanceField = val + " and stuff";

  // Read static field (no qualifier)
  @com.google.gwt.examples.JSNIExample::myStaticField = val + " and stuff";
 }-*/;

}

سوالات مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 997 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 804 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 522 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط Reza.R (851 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 246 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط Reza.R (851 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 584 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 704 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 696 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 400 بازدید
...