کاربر "amir664"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Amir
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amir664"

امتیاز: 24 امتیاز (رتبه #369)
سوال ها: 3 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط amir664 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط amir664 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 3 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amir664"

+3 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 2.365,741 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0866 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36471 بازدید
...