0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

دستور kill که برای terminate کردن یک فرایند در لینوکس کاربرد دارد، فقط بعنوان پارامتر process id یا همان PID یک برنامه در حال اجرا را می گیرد، آیا می توان با داشتن فقط نام یک فرایند در لینوکس آن فرایند را terminate کرد؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (10 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

بله، مثال:

pkill firefox

یا

kill `pidof firefox`
0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار یک دستور مختص لینوکس وجود دارد با نام killall که بعنوان پارارمتر نام برنامه در حال اجرا را می گیرد.

پ.ن. به هیچ وجه از دستور killall در سیستم عامل UNIX استفاده نکنید، بدلیل اینکه تمام فرایندهای سیستم را terminate می کند!

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 621 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 445 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 542 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 278 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 321 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 412 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 291 بازدید
...