0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
رشته مدیریت فناوری اطلاعات چیست و برای قبولی در آن روی چه درس هایی باید وقت و انرژی بیشتری گذاشت؟

1 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات آموزش نيروي انساني متخصص موسسات و سازمانهاي دولتي و خصوصي است.متخصصيني كه در زمينه هاي مربوط به فناوري اطلاعات و مديريت بنوانند در جهت تامين نيازهاي امروز و فرداي مديريت در جامعه فعاليت كنند به عبارت ديگر هدف از اين دوره آموزشي  توانمندسازي و تجهيز مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي، مديران مرتبط با واحدهاي فناوري اطلاعات در سازمانها، مشاورين ارشد مديريت و مسوولان طرحهاي تحول سازماني به دانش هاي مرتبط با زمينه هاي مديريتي فناوري اطلاعات و ارتباط آن با مسايل گوناگون سازمان و مديريت، به شمار مي آيد.

مواد امتحاني

1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)  2- تئوريهاي مديريت   3- اقتصاد خرد و كلان  4- رياضي و آمار  5- ماليه عمومي و بودجه   6- حسابداري دولتي  7- بازاريابي  8- مديريت مالي  9- تحقيق در عمليات  10- مديريت دولتی     

مدیریت دولتی و تحقیق در عملیات ، مدیریت مالی و تئوری های مدیریت خیلی مهم هستند و باید وقت بیشتری برای اینها بگذارید
قبل توسط (0 امتیاز)
در مورد مواد امتحانی گرایش مدیریت فناوری اطلاعات دروس عبارتند از : - زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)  2- تئوريهاي مديريت   3- اقتصاد خرد و كلان  4- رياضي و آمار 5- تحقيق در عمليات 6- مدیریت تولید 7- مدیریت بازاریابی

مدیریت دولتی و مالی جز منابع این گرایش نیستند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 235 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 585 بازدید
سوال شده 8 سال قبل در هنر توسط honar (5 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.5هزار بازدید
...