+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

آیا راهی وجود دارد که تاریخچه تغییرات اعمال شده برروی رکوردهای یک جدول (history) را در Hibernate ذخیره کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار می توان یک جدول تاریخچه برای جدول مورد نظر تعریف کرد که از نظر ساختار کاملا شبیه به جدول اصلی است و هر زمانی که رکوردی در جدول اصلی تغییر کرد یک رکورد در جدول تغییرات اضافه می شود که محتوی مقادیر قدیمی است.

Hibernate یک ماژول با نام Envers دارد (از Hibernate 3.5 به بعد) که اینگونه کارها را انجام می دهد و لزومی ندارد خودمان با اجرای یک query جدید (insert) بصورت دستی این عملیات را مدیریت کنیم.

برای استفاده از Envers پس از قرار دادن Maven Dependency در فایل pom:

<dependency> 
 <groupId>org.hibernate</groupId> 
 <artifactId>hibernate-envers</artifactId> 
 <version>4.0.1.Final</version> 
</dependency>

باید listener های زیر نیر درون فایل hibernate.cfg.xml تعریف شود:

<mapping class="com.javabyab.model.User" />

 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="post-insert"/>
 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="post-update"/>
 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="post-delete"/>
 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="pre-collection-update"/>
 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="pre-collection-remove"/>
 <listener class="org.hibernate.envers.event.AuditEventListener" type="post-collection-recreate"/>

در مثال بالا برای فعال سازی ذخیره سازی تاریخچه برای کلاس User باید از انوتیشن های @Audited و @NotAudited استفاده شود:

@Entity
@Audited
public class User {

 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
 private Long id;
 @Column(length = 20)
 private String firstName;
 @Column(length = 20)
 private String lastName;
 @Column(length = 20)
 @NotAudited
 private String password;

پس از اجرای Hibernate علاوه بر جدول user دو جدول با نام های user_aud و revinfo نیز ساخته می شود که تاریخچه تغییرات Entity را درون خود ذخیره می کنند:

select * from user;
+----+-----------+----------+---------------+
| id | firstName | lastName | password   |
+----+-----------+----------+---------------+
| 1 | Saeed   | Zarinfam_|   pass   |
+----+-----------+----------+---------------+

select * from user_aud;
+----+-----+---------+-----------+----------+
| id | REV | REVTYPE | firstName | lastName |
+----+-----+---------+-----------+----------+
| 1 |  1 |    0 | Saeed   | Zarinfam |
+----+-----+---------+-----------+----------+

select * from revinfo;
+-----+---------------+
| REV | REVTSTMP   |
+-----+---------------+
|  1 | 1375956506278|
+-----+---------------+

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 641 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 407 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 298 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط masoud65 (27 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 685 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 403 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 278 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.5هزار بازدید
...