برای پیاده سازی یک Video Player در C# کدام کنترل را معرفی می کنید؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.06218 بازدید

من می خواهم یک Video Player ساده با قابلیت های Play، Pause، Stop و ... در C#.NET پیاده سازی کنم. چه کنترل هایی برای این کار وجود دارد و برتری های هر کدام در چیست؟

سوال 10 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط شاکر (690 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11361 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11385 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.572,120 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.762,825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18653 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,787 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08314 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12445 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.471,749 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...