0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط
دیابت چیست؟
علت افزایش قند خون چیست ؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
دیابت یا بیماري قند به علت بالا بودن مداوم قند خون ایجاد می شود.
علت افزایش قند خون عبارت است از:
1 – لوزالمعده قادر به ترشح میزان کافی انسولین نیست.
2 – سلول هاي بدن قادر به مصرف دقیق و مشخص قند خون نمی باشد.
مواد قندي (کربوهیدرات ها) پس از گوارش و هضم به گلوکز تبدیل شده که مهم ترین ماده قندي است و پس از ورود به
جریان خون به عنوان سوخت براي سلول هاي بدن به کار می رود. زمانی که انسولین به مقدار کافی در بدن موجود نباشد و
یا کار خود را به خوبی انجام ندهد ، قند به مقدار زیاد در جریان خون باقی می ماند.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 4.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 7.7هزار بازدید
–1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 975 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 895 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 395 بازدید
...