0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط
تشخیص دیابت در چه زمانی مطرح می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
اگر میزان قند خون ناشتا حداقل در دو آزمایش بیش از 126 میلی گرم
در هر صد سی سی خون باشد، تشخیص دیابت را می توان مطرح کرد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 4.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
–1 امتیاز
1 پاسخ 541 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 975 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 892 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 715 بازدید
...