–1 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط
دیابت نوع دو در چه بیمارانی دیده می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
دیابت نوع 2 شایع ترین شکل بیماري قند است به طوري که 95
درصد مبتلایان به دیابت از این نوع بیماري رنج می برند. در این حالت سلول هاي بدن پاسخ دهی مناسب به انسولین موجود
در خون ندارند و به تدریج تولید انسولین توسط سلول هاي بتا نیز کاهش می یابد . پس بعضی از افراد دیابتی نوع 2 به
مصرف قرص هاي خوراکی پایین آورنده قند خون یا تزریق انسولین نیاز پیدا م ی کنند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 4.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 975 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 892 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 395 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 714 بازدید
...