0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط
دیابت نوع یک در چه افرادي دیده می شود؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
در افراد مبتلا به دیابت نوع یک انسولین یا اصلاً تولید نمی شود و یا به
مقدار ناچیز تولید می شود ، بدن نمی تواند از قند (سوخت) حاصل از مصرف غذاها استفاده نماید و کاهش وزن شدید پدید
م یآید . در این حالت سلول هاي بتاي لوزالمعده تخریب شده و انسولین کافی نمی سازد و بدن به تزریق انسولین نیاز دارد.

سوالات مشابه

–1 امتیاز
1 پاسخ 557 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 4.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 968 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 412 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 783 بازدید
...