یک معادل خوب برای sucks for you

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 147 بازدید

سلام دوستان

یک معنی و معادل خوب برای sucks for you می‌گردم. لحن و ادبیات جمله هم رعایت بشهlaugh

سوال 1 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط amir jahansefat_2410 (0 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16144 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.14895 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57448 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.06872 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46407 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37332 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47428 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7639 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25194 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64526 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...