0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

من از یک JFileChooser برای انتخاب فایل توسط کاربر در یک برنامه Swing استفاده کردم، چطور می توانم کاری کنم گه JFileChooser فقط فایل های با پسوند خاص را نمایش دهد (برای مثال csv)؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

کد زیر این کار را انجام می دهد:

JFileChooser fileChooser = new JFileChooser();
fileChooser.setFileSelectionMode(JFileChooser.FILES_ONLY);
fileChooser.setFileFilter(new FileNameExtensionFilter("CSV Files", "csv", "CSV"));

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 334 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 386 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 251 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 1.8هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط javaa (127 امتیاز)
+1 امتیاز
4 پاسخ 1.3هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 499 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 350 بازدید
...