کاربر "ali-nb"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali-nb"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #529)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط ali-nb ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ali-nb ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali-nb"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59591 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0886 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0776 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46475 بازدید
...