آیا کار در آشپزخانه و بیرون بر بعنوان کارگر حسابدار آشپز و.. بعنوان مشاغل سخت محسوب میشه؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.79317 بازدید
آیا کار در آشپزخانه و بیرون بر بعنوان کارگر حسابدار آشپز و.. بعنوان مشاغل سخت محسوب میشه؟
سوال 1 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط yasna poorger_459264 (0 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط moderator
به نظرمن میشه

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27561 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61945 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16116 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.132,405 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.672,092 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29220 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.197,290 بازدید
+2 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 20.0856,652 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38184 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7394 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...