0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
بنده به مدت 25 سال است مداوم در زندان خدمت می کنم و مستقیما با زندانی کار کردم لطفاً راهنمایی کنید

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 3.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 274 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 3.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 27 بازدید
...