معنای اصطلاح your voice bugs me چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4541 بازدید

معنای اصطلاح your voice bugs me چیست؟

سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (175 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7743 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2948 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5344 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9352 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0999 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76138 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4989 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89150 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3725 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63114 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...