اگر یک تخم مرغ در ۵ دقیقه پخته شود، ۲۴ تخم مرغ حداقل در چند دقیقه پخته می شوند؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.31243 بازدید

اگر یک تخم مرغ در ۵دقیقه پخته شود، ۲۴تخم مرغحداقل در چند دقیقه پخته می شوند؟

سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Reza.R (846 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
۵ دقیقه؟ یا ۷ دقیقه؟
هر تخم مرغ در ۵دقیقه پخته شود.

سوال های مشابه

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.643,797 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34979 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06169 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,977 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53415 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Reza.R (846 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.87947 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71,877 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار علم و دانش توسط tavana 12 (25 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18182 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...