+1 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (851 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

اگر یک تخم مرغ در ۵دقیقه پخته شود، ۲۴تخم مرغحداقل در چند دقیقه پخته می شوند؟

قبل توسط (70 امتیاز)
+1
۵ دقیقه؟ یا ۷ دقیقه؟
قبل توسط (851 امتیاز)
+1
هر تخم مرغ در ۵دقیقه پخته شود.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 265 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط mp (7.0هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
سوال شده 4 سال قبل در علم و دانش توسط Reza.R (851 امتیاز)
+3 امتیاز
3 پاسخ 2.7هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در علم و دانش توسط tavana 12 (25 امتیاز)
...