کاربر "حسینن نجفی_673071923"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "حسینن نجفی_673071923"

امتیاز: 70 امتیاز (رتبه #179)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط حسینن نجفی_673071923 ›
جواب ها: 2 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط حسینن نجفی_673071923 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "حسینن نجفی_673071923"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62179 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0927 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1337 بازدید
سوال 9 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1339 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.130 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3295 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44130 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1957 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47139 بازدید
...