چه زمانی از حروف اضافه باید استفاده کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1813 بازدید

چه زمانی از حروف اضافه استفاده می کنیم؟

چه زمانی نباید استفاده کنیم؟

سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (120 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 44 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9772 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6165 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2751 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3677 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2362 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2981 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...