راه طبیعی برای درمان عفونت معده چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.27105 بازدید

درمان طبیعی برای عفونت معده که با گیاهان دارویی باشد معرفی کنید؟

سوال 1 سال قبل در تالار درمان و پزشکی توسط شاکر (655 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای رفع عفونت معده کافی است:

نعناع، آویشن، پونه، گزنه را به نسبت مساوی به مدت 30 دقیقه دم کرده سپس با معده خالی بخورید.

جواب 1 سال قبل توسط هیوا (428 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2191 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21213 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34293 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1525 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55157 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29110 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74936 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91375 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46384 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...