Connect شدن به mongodb که در یک Docker Container بالا اومده

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3737 بازدید

mongo  --host 127.0.0.1 --port 27027

connecting to: mongodb://127.0.0.1:27027/
2019-03-10T15:51:44.443+0330 I NETWORK  [thread1] Socket recv() Connection reset by peer 127.0.0.1:27027
2019-03-10T15:51:44.444+0330 E QUERY    [thread1] Error: socket exception [RECV_ERROR] for 127.0.0.1:27027 :
connect@src/mongo/shell/mongo.js:251:13
@(connect):1:6
exception: connect failed

 

موضوع هم خیلی سادس یک Docker Container داریم که mongodb هستش و میخوایم از بیرون ازContainer یعنی از تویه Host / Docker مون یا کلا remote بهش  connect شیم

اما این خطا رو میده

سوال 3 ماه قبل در تالار برنامه نویسی توسط یوری (307 امتیاز)
ویرایش 2 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.97146 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.74118 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1593 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28291 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,385 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09162 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21365 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط sina-z (1,152 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.751,437 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15198 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...