در زبان انگلیسی چه عباراتی برای بیان سردی هوا مناسب هستند؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2386 بازدید

اگر در زبان انگلیسی بخواهیم سردی هوا را بیان کنیم، چه عباراتی می توان به کار برد؟

سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط engineer (818 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
The weather is cold
جواب 1 سال قبل توسط Leila69 (159 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2937 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.280 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4434 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2981 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56225 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1664 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34169 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...