تفاوت دو کلمه boss و manager چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2764 بازدید

دو کلمه ی boss و manager را با توجه به کاربرد چه زمان باید استفاده کرد؟

سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط میشل (857 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7926 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7625 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6842 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3522 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2214 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3423 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3737 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2945 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63112 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...