0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.3هزار امتیاز)

الگوی active record چیست و در چه مواردی کاربردی دارد؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 459 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 536 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 497 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 520 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 453 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 564 بازدید
...