Http status code مناسب در زمان غلط بودن پسورد در سرویس REST لاگین

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.12186 بازدید

بهتر است برای REST لاگین وقتی کلاینت پسورد اشتباه میفرستد، در جواب خطای بازگشتی http status code چند باشد؟ 401 یا 403 یا... 

سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33329 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31636 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69460 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0593 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13281 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19574 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,394 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,491 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.483,697 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...