با کدام اپلیکیشن می توان بعنوان کارت مبدا بانک ملت را برای کارت به کارت انتخاب کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.691,051 بازدید

کدامیک از اپلیکیشن هایی که برای کارت به کارت استفاده می شوند (مثل آپ، تاپ و ...) قابلیت انتخاب کارت بانک ملت را بعنوان کارت مبدأ را دارند؟

سوال 4 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط Saeed Zarinfam (899 امتیاز)

2 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

در حال حاضر اپلیکیشن تاپ امکان کارت به کارت از مبدا کارت های بانک ملت را دارد.

جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (899 امتیاز)
+1 رأی
با نرم افزار اپ می شه
جواب 4 ماه قبل توسط parisa-amani (40 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.7915,848 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.111,790 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.742,299 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.095,965 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.966,639 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37672 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73596 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.081,781 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.393,226 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...