کاربر "parisa-amani"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: پریسا امانی
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره: در زمینه برنامه نویسی اندروید فعالیت دارم

فعالیت های "parisa-amani"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #396)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط parisa-amani ›
جواب ها: 11تمام جواب های ارائه شده توسط parisa-amani ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "parisa-amani"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1473 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32936 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17472 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5736 بازدید
+2 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 3.5310,600 بازدید
+1 رأی
8 جواب میانگین بازدید روزانه 0.862,312 بازدید
+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 1.422,365 بازدید
...