کاربر "parisa-amani"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: پریسا امانی
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره: در زمینه برنامه نویسی اندروید فعالیت دارم

فعالیت های "parisa-amani"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #251)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط parisa-amani ›
جواب ها: 26تمام جواب های ارائه شده توسط parisa-amani ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "parisa-amani"

0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13318 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28829 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.3213,243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1266 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47770 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25566 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09206 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12324 بازدید
0 رأی
10 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3206 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13264 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15105 بازدید
...