بزرگترین بانک ایران کدام بانک است؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.49573 بازدید

کدام بانک بزرگترین بانک ایران است؟

سوال 3 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

بر اساس معیار سرمایه یک بانک، بانکهای اول تا سوم ایران در زمان جواب دادن این سوال (آبان ۹۶) بقرار زیر است:

  1. بانک ملی
  2. بانک صادرات
  3. بانک ملت

جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17454 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33488 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,168 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72636 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0948 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,673 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.161,050 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.383,239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68951 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16311 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...