شرایط بازنشستگی افرادی که شغل سخت دارند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.86257 بازدید

چه شرایطی در رابطه با بازنشستگی افرادی که شغل های سخت دارند و احتمال زیان و آسیب در شغلشان زیاد است وجود دارد؟

سوال 9 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط شاکر (555 امتیاز)
تغییر تالار 9 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.

جواب 9 ماه قبل توسط sina-z (1,122 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 16.8331,662 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3579 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.922,579 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.398,317 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83128 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.48279 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62509 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24145 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27438 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...