شرایط بازنشستگی افرادی که شغل سخت دارند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.81285 بازدید

چه شرایطی در رابطه با بازنشستگی افرادی که شغل های سخت دارند و احتمال زیان و آسیب در شغلشان زیاد است وجود دارد؟

سوال 11 ماه قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط شاکر (560 امتیاز)
تغییر تالار 11 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.

جواب 11 ماه قبل توسط sina-z (1,127 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 17.1533,178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3598 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.972,751 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.378,516 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.94197 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.48357 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.63599 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26168 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27441 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...