شرایط بازنشستگی افرادی که شغل سخت دارند چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.57712 بازدید

چه شرایطی در رابطه با بازنشستگی افرادی که شغل های سخت دارند و احتمال زیان و آسیب در شغلشان زیاد است وجود دارد؟

سوال 3 سال قبل در تالار بازار و اقتصاد توسط شاکر (685 امتیاز)
تغییر تالار 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توانند درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استان ها جهت طرح در کمیته های استانی ارائه نمایند.

جواب 3 سال قبل توسط sina-z (1,302 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 20.0856,868 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27319 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.27,349 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.5310,029 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7401 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16116 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.571,738 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.122,416 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...