0 امتیاز
قبل در درمان و پزشکی توسط (892 امتیاز)

علت لق شدن دندان های اصلی چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (458 امتیاز)

تشکیل جرم دندان در واقع یک فرآیند مخرب می باشد. جرم دندان باعث تخریب لثه و بافتهای نگه دارنده دندان می شود و لثه سالم را تبدیل به لثه بیمار و پرخون و ملتهب می نماید و باعث افزایش عمق شیار لثه شده و لثه چسبنده که باعث نگهداری دندان در حفرۀ استخوانی است را از بین برده، به دنبال آن تخریب استخوان حادث می شود که در نهایت لقی دندان ایجاد می شود که در اصطلاح به این حالت بیماری پریودنتیت می گویند.

در پریودنتیت از بین رفتن استخوان و متعاقب آن از دست رفتن دندانها بسیار اتفاق می افتد و تخریب استخوان گاهی آنقدر زیاد است که بعد از آنکه دندانها از دست رفتند امکان جایگزینی آنها را بسیار مشکل می کند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 348 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 688 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 84 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 170 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 178 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 187 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 858 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 583 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.9هزار بازدید
سوال شده 6 سال قبل در درمان و پزشکی توسط شاکر (690 امتیاز)
...