خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.21198 بازدید

خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in ... در این خط کد PHP من داده می شود:

$data = [ 'name' => 'Mosafer', 'age' => 25 ];
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (877 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

PHP 5.4 به قبل برای تعریف آرایه از سینتکس bracket پشتیبانی نمی کند:

$arr = [];

و باید از کلمه کلیدی array و پرانتز باز و بسته استفاده کزد:

$arr = array();
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (468 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08169 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13215 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1225 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15364 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2479 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2488 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (877 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15386 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...