خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.23159 بازدید

خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in ... در این خط کد PHP من داده می شود:

$data = [ 'name' => 'Mosafer', 'age' => 25 ];
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (857 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

PHP 5.4 به قبل برای تعریف آرایه از سینتکس bracket پشتیبانی نمی کند:

$arr = [];

و باید از کلمه کلیدی array و پرانتز باز و بسته استفاده کزد:

$arr = array();
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,345 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09152 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11215 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1207 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15329 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21448 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19421 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11248 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16369 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...