خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.22162 بازدید

خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in ... در این خط کد PHP من داده می شود:

$data = [ 'name' => 'Mosafer', 'age' => 25 ];
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (857 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

PHP 5.4 به قبل برای تعریف آرایه از سینتکس bracket پشتیبانی نمی کند:

$arr = [];

و باید از کلمه کلیدی array و پرانتز باز و بسته استفاده کزد:

$arr = array();
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08154 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11216 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1213 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15332 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2453 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19432 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (857 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16374 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...