خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2209 بازدید

خطای Parse error: syntax error, unexpected '[' in ... در این خط کد PHP من داده می شود:

$data = [ 'name' => 'Mosafer', 'age' => 25 ];
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (897 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

PHP 5.4 به قبل برای تعریف آرایه از سینتکس bracket پشتیبانی نمی کند:

$arr = [];

و باید از کلمه کلیدی array و پرانتز باز و بسته استفاده کزد:

$arr = array();
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08174 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط IMANAZADI (72 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13220 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1243 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19493 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2508 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط مسافر (897 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11279 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15390 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...