دسترسی به متغیرها بیرونی درون یک Anonymous function در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2162 بازدید

PHP اجازه دسترسی به متغییری که خارج از محدوده Anonymous function باشد را نمی دهد، چگونه می توان این کار را انجام داد؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: مفهوم lambda function در PHP وجود دارد؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (422 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

در PHP اگر بخواهیم از درون یک lambda function به یک متغییر بیرونی دسترسی داشته باشیم باید از closure استفاده کنیم که یک نوع Anonymous function است که اجازه دسترسی به متغییر های بیرونی را با کلمه کلیدی use می دهد:

// Create a user
$user = "Saeed";
 
// Create a Closure
$greeting = function() use ($user) {
  echo "Hello $user";
};
 
// Greet the user
$greeting(); // Returns "Hello Saeed"
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (422 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1294 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56820 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09179 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,366 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68531 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39737 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08162 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.182,364 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29580 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...