0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (106 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
تابع mktime در برنامه نویسی php چه کاربردی دارد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (314 امتیاز)

از این تابع برای درست کردن تاریخ به ثانیه با استفاده از پارامترهای زیر :

ساعت - دقیقه - ثانیه - ماه - روز - سال

$time = mktime(hour , minute, second, month, day, year);

 یک مثال برای به دست آوردن زمان به ثانیه و بررسی ثانیه با تابع DATE :

<?php
$time = mktime(12,25,45,2,10,2012);
echo $time."\n<br />";

echo date("G:i:s  d/F/Y" , $time );
?>

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 569 بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 482 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.7هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 3.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 2.4هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط najmeh (8 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.7هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط مسافر (922 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 567 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 408 بازدید
...