دسترسی به متغیرها بیرونی درون یک Anonymous function در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.21149 بازدید

PHP اجازه دسترسی به متغییری که خارج از محدوده Anonymous function باشد را نمی دهد، چگونه می توان این کار را انجام داد؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: مفهوم lambda function در PHP وجود دارد؟
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,345 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

در PHP اگر بخواهیم از درون یک lambda function به یک متغییر بیرونی دسترسی داشته باشیم باید از closure استفاده کنیم که یک نوع Anonymous function است که اجازه دسترسی به متغییر های بیرونی را با کلمه کلیدی use می دهد:

// Create a user
$user = "Saeed";
 
// Create a Closure
$greeting = function() use ($user) {
  echo "Hello $user";
};
 
// Greet the user
$greeting(); // Returns "Hello Saeed"
جواب 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,345 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1389 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56763 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09172 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,310 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4708 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.162,222 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28536 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...