دسترسی به متغیرها بیرونی درون یک Anonymous function در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.21156 بازدید

PHP اجازه دسترسی به متغییری که خارج از محدوده Anonymous function باشد را نمی دهد، چگونه می توان این کار را انجام داد؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: مفهوم lambda function در PHP وجود دارد؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

در PHP اگر بخواهیم از درون یک lambda function به یک متغییر بیرونی دسترسی داشته باشیم باید از closure استفاده کنیم که یک نوع Anonymous function است که اجازه دسترسی به متغییر های بیرونی را با کلمه کلیدی use می دهد:

// Create a user
$user = "Saeed";
 
// Create a Closure
$greeting = function() use ($user) {
  echo "Hello $user";
};
 
// Greet the user
$greeting(); // Returns "Hello Saeed"
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1292 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27193 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55785 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09175 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67497 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.172,314 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28549 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...