دسترسی به متغیرها بیرونی درون یک Anonymous function در PHP

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.2216 بازدید

PHP اجازه دسترسی به متغییری که خارج از محدوده Anonymous function باشد را نمی دهد، چگونه می توان این کار را انجام داد؟

سوال جاری به یکی از جواب های این سوال مرتبط است: مفهوم lambda function در PHP وجود دارد؟
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

در PHP اگر بخواهیم از درون یک lambda function به یک متغییر بیرونی دسترسی داشته باشیم باید از closure استفاده کنیم که یک نوع Anonymous function است که اجازه دسترسی به متغییر های بیرونی را با کلمه کلیدی use می دهد:

// Create a user
$user = "Saeed";
 
// Create a Closure
$greeting = function() use ($user) {
  echo "Hello $user";
};
 
// Greet the user
$greeting(); // Returns "Hello Saeed"
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (650 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24252 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09199 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,483 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67706 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38829 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.222,783 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3683 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...