در انتخابات ریاست جمهوری ایران منظور از رای اکثربت مطلق شرکت کنندگان چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08221 بازدید

سوال من این است که در انتخابات ریاست جمهوری ایران منظور از 50 درصد آرا بعلاوه یک، 50 درصد از آراء صحیح است یا تمامی آراء (صحیح و باطله)؟

سوال 7 سال قبل در تالار گوناگون توسط سلطانی (1,022 امتیاز)

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب
اکثریت مطلق آرا یعنی پنجاه‌درصد آرا به علاوه یک رای

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری دو دسته آرای باطل وجود دارد. برخی از آن‌ها جزو آرا ماخوذه قرار گرفته و اعلام می‌شوند و برخی دیگر جزو آرا ماخوذه نیز محسوب نمی‌گردند. قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید «آراء غير قابل خواندن؛ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد؛  آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد؛ آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد؛  آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد» جزو آرا ماخوذه محسوب می‌گردند ولی باطل اعلام می‌شوند.

اما برخی آرا اگرچه باطلند، جزو آرا ماخوذه حساب نخواهند شد. قانون می‌گوید چنانچه «صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد؛  آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد؛  آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند؛  آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد؛ آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد؛  آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد؛ آراء تكراري؛  آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد؛ آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد؛ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد؛  آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد»، این آرا باطلند و جزو آرای ماخوذه هم نخواهند بود.

بنابراین در محاسبه درصد لازم برای راهیابی به دور دوم باید آرای باطل قسم اول را نیز منظور کرد. یعنی نامزدی که بتواند از مجموع آرای ماخوذه، خواه باطل و خواه صحیح، اکثریت مطلق کسب کند رئیس جمهور خواهد شد، نه کسی که صرفا اکثریت مطلق آرای صحیح را کسب نماید. برخی رسانه‌ها از صبح امروز در اعلام درصد آرا به این نکته دقت نداشته اند. به ویژه اینک که نبرد بسیار نزدیک است.
جواب 7 سال قبل توسط mp (6,967 امتیاز)
انتخاب شده در 7 سال قبل توسط سلطانی

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04100 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1855 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.379 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2166 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1177 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,184 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41787 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36817 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار گوناگون توسط mp (6,967 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11253 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 14.3237,999 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار گوناگون توسط mp (6,967 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...