0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (1.1هزار امتیاز)

سوال من این است که در انتخابات ریاست جمهوری ایران منظور از 50 درصد آرا بعلاوه یک، 50 درصد از آراء صحیح است یا تمامی آراء (صحیح و باطله)؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
اکثریت مطلق آرا یعنی پنجاه‌درصد آرا به علاوه یک رای

بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری دو دسته آرای باطل وجود دارد. برخی از آن‌ها جزو آرا ماخوذه قرار گرفته و اعلام می‌شوند و برخی دیگر جزو آرا ماخوذه نیز محسوب نمی‌گردند. قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید «آراء غير قابل خواندن؛ آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد؛  آرايي كه داراي نام رأي‌دهنده، يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد؛ آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تأييد شده باشد؛  آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد» جزو آرا ماخوذه محسوب می‌گردند ولی باطل اعلام می‌شوند.

اما برخی آرا اگرچه باطلند، جزو آرا ماخوذه حساب نخواهند شد. قانون می‌گوید چنانچه «صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد؛  آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد؛  آراء كساني كه به سن قانوني رأي دادن نرسيده باشند؛  آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غير ايراني داده شده باشد؛ آرايي كه با تقلب و تزوير (‌در تعرفه‌ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد؛  آرايي كه با شناسنامه غير جعلي اخذ شده باشد؛ آراء تكراري؛  آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد؛ آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد؛ آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد؛  آرايي كه روي ورقه غير از برگ رأي نوشته شده باشد»، این آرا باطلند و جزو آرای ماخوذه هم نخواهند بود.

بنابراین در محاسبه درصد لازم برای راهیابی به دور دوم باید آرای باطل قسم اول را نیز منظور کرد. یعنی نامزدی که بتواند از مجموع آرای ماخوذه، خواه باطل و خواه صحیح، اکثریت مطلق کسب کند رئیس جمهور خواهد شد، نه کسی که صرفا اکثریت مطلق آرای صحیح را کسب نماید. برخی رسانه‌ها از صبح امروز در اعلام درصد آرا به این نکته دقت نداشته اند. به ویژه اینک که نبرد بسیار نزدیک است.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 257 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 451 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 209 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
سوال شده 9 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 423 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 43.9هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در گوناگون توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...