+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (2.6هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای استفاده از slick بر روی play scala طبق مستندات موجود ، نیاز به تعریف یک جدول در قالب کلاس است

برای مثال جدول زیر 

private class CatsTable(tag: Tag) extends Table[Cat](tag, "CAT") {

  def name = column[String]("NAME", O.PrimaryKey)
  def color = column[String]("COLOR")

  def * = (name, color) <> (Cat.tupled, Cat.unapply _)
 }

که در این جدول schema مربوط به یک جدول معرفی می شود.

آیا این قابلیت وجود دارد که این جدول در صورت عدم وجود به صورت خودکار ساخته شود؟

دیتابیس هم "mysql" % "mysql-connector-java" % "5.1.34" هستش.

به این نکته توجه کنید که به دلیل تعداد زیاد جداول تعریف evolution برای تک تک جداول کار سختیه و به دلیل این که از sql استفاده می کنه در صورتی که بخوایم انتقال به یک دیتابیس دیگه داشته باشیم ممکنه با مشکل مواجه بشیم.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (112 امتیاز)

شما می تونید موقع اجرا اسم جداول موجود رو از دیتابیس بگیرید و بعد جدول هایی که ساخته نشدن رو ایجاد کنید.

یه راه برای پیدا کردن جداول استفاده از MTable هست. مثلا:

import slick.jdbc.meta.MTable

db.run {
 MTable.getTables.map { tables =>
  tables.foreach(println(_))
 }
}

مثال کامل:

 

val tables = Seq(
 TableQuery[TableName1],
 TableQuery[TableName2],
 TableQuery[TableName3]
)

db.run {
 MTable.getTables.flatMap { existing =>
  val names = existing.map(t => t.name.name).toSet
  val tablesToBeCreated = tables.filterNot(t => names.contains(t.baseTableRow.tableName))
  DBIO.sequence(tablesToBeCreated.map(_.schema.create))
 }
}

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 258 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 271 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 252 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 143 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 303 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 900 بازدید
...