servlet-mapping در Java EE چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.22484 بازدید
سلام

servlet-mapping در j2ee و فایل web.xml چیست؟
سوال 5 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط HS (12 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی

در فایل web.xml و با استفاده از تگ servlet-mapping مشخص می شود که هر URL باید توسط کدام servlet رسیدگی شده و به آن پاسخ داده شود. 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
  "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>

 <servlet>
  <servlet-name>controlServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.javabyab.ControlServlet</servlet-class>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
  <servlet-name>controlServlet</servlet-name>
  <url-pattern>*.html</url-pattern>
 </servlet-mapping>

</web-app>  

همانطور که مشاهده می کنید ابتدا با استفاده از تگ servlet، کلاس servlet تعریف و نام گذاری شده (controlServlet) و سپس با استفاده از تگ servlet-mapping مشخص شده است تمام URL هایی که به .html ختم می شوند با servlet ی که نامش controlServlet است پاسخ داده شود.

جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (884 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,256 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط کاربر (977 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35657 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.971,255 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11152 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08162 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45238 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21213 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط HA (341 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2221 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67749 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14189 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...