کاربر "Sina Shamloo_9723662"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Sina Shamloo_9723662"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #381)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina Shamloo_9723662 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Sina Shamloo_9723662 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina Shamloo_9723662"

...