0 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
دفاتر پیشخوان دولت چه سرویس هایی به مردم می دهند؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
عرضه ی خدمات دولتی از قبیل خدمات مخابرات، پست بانک ، آب و برق و گاز، ثبت احوال و.... می پردازد. تجربه موفق واگذاری خدمات پستی ومخابراتی به دفاتر ارتباطی بخش خصوصی و الگوسازی برای فعالیت های مشابه در بخش خدمات تأمین اجتماعی، پلیس +۱۰ و شهرداری تهران و تنوع یافتن انواع دفاتر در دست تأسیس، دولت ومجلس شورای اسلامی را به آن داشت که با مبنا قراردادن دفاتر سازمان یافته خدمات ارتباطی کشور

سوالات مشابه

0 امتیاز
2 پاسخ 218 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 81 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 240 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 140 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 86 بازدید
...