شرایط انصراف دانشگاه آزاد در صورت ثبت نام در یک واحد و قبولی در تکمبل ظرفیت چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.35977 بازدید
شرایط انصراف دانشگاه آزاد در صورت ثبت نام در یک واحد و قبولی در تکمبل ظرفیت چیست؟

آیا باید دوتا شهریه بدم
سوال 7 سال قبل در تالار علم و دانش توسط saeedzm (0 امتیاز)
تغییر تالار 7 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.1525,478 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.093,480 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32892 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22747 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2681 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...