شرایط انصراف دانشگاه آزاد در صورت ثبت نام در یک واحد و قبولی در تکمبل ظرفیت چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.54806 بازدید
شرایط انصراف دانشگاه آزاد در صورت ثبت نام در یک واحد و قبولی در تکمبل ظرفیت چیست؟

آیا باید دوتا شهریه بدم
سوال 4 سال قبل در تالار علم و دانش توسط saeedzm (0 امتیاز)
تغییر تالار 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 11.2625,208 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.783,332 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49726 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27581 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25534 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...