0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (1.3هزار امتیاز)
کسی می دونه برای بدست آوردن مساحت بیضی باید چی کار کرد؟ فرمولش چیه؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3.14

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 63.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط sina-z (1.3هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 12 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در علم و دانش توسط SAMIRA (7.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 824 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 16.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.8هزار بازدید
...